Languages

Basic Islamic Sciences

Temel İslam Bilimleri Bölüm

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan YAR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Erdoğan SARITEPE

Hadis Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç. Dr. Musa ERKAYA

Tefsir Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Gıyasettin ARSLAN

Kelam Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Erkan YAR

İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU

İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Mehmet ERDEM

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÖZLİ

Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. İhsan SOYSALDI

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü (Akademik Personel)

Prof.Dr. H.Mehmet SOYSALDI

Tefsir Anabilim Dalı

Prof.Dr. Gıyasettin ARSLAN

Tefsir Anabilim Dalı

Arş.Gör. Davut AĞBAL

Tefsir Anabilim Dalı

Arş.Gör. Nesrişah SAYLAN

Tefsir Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Mehmet ERDEM

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Erdoğan SARITEPE

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Arş.Gör. Esra GÜLENGÜL

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Arş.Gör. Zuhal DAĞ

İslam Hukuku Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Erkan YAR

Kelam Anabilim Dalı

Prof.Dr. Selim ÖZARSLAN

Kelam Anabilim Dalı

Arş.Gör. Nisa GECEKUŞU

Kelam Anabilim Dalı

 

Yrd.Doç.Dr. Musa ERKAYA

Hadis Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Ekrem YÜCEL

Hadis Anabilim Dalı

Arş.Gör. Emine ERDOĞAN

Hadis Anabilim Dalı

 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Arş.Gör. Zeynep Alimoğlu SÜRMELİ

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

 

Doç.Dr. İhsan SOYSALDI

Tasavvuf Anabilim Dalı

 

Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÖZLİ

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Enes ERDİM

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Arş.Gör. Ayşe MEYDANOĞLU

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Arş.Gör. İrfan KAYA

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English