Languages

Islamic History and Art

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Hakan ÖZTÜRK

Bölüm Başkan Yardımcısı

 Yrd.Doç.Dr.Sıddık ÜNALAN

İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Adem TUTAR

Türk İslam Edebiyatı Tarihi Anabilim Dalı Başkan V.

Prof.Dr. Adem TUTAR

Türk İslam Sanatları Tarihi  Anabilim Dalı Başkanı V.

Yrd.Doç.Dr.Sıddık ÜNALAN

Türk Dini Musikisi Anabilim Dalı Başkan V.

Yrd.Doç.Dr.Sıddık ÜNALAN

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümün (Akademik Personel)

Prof.Dr. Adem TUTAR

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.Sıddık ÜNALAN

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.Hakan ÖZTÜRK

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Gani ERSOY

İslam Tarihi Anabilim Dalı

 

 

Arş.Gör. Sıtkı NAZİK

Türk İslam Edebiyatı Tarihi Anabilim Dalı

Uzm. Mustafa KIRMIZIGÜL

Türk İslam Edebiyatı Tarihi Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English