Languages

LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZDEN KİTAP KRİTİĞİ ETKİNLİĞİ

Harvard'lı Psikoloji Profesörü Gordon W. ALLPORT'un Önyargının Doğası isimli çalışması 25 Ekim 2019'da Dr. Öğr. Üyesi Zeynep SAĞIR'ın moderatörlüğünde, Lisans öğrencilerimizden Zehra ÇİÇEK ve Nisanur ŞEKER'in hazırladıkları sunumla kritik edilmiştir. Kitap kritiğine yoğun ilgi gösterilirken kontenjan nedeniyle sadece 20 öğrencimiz katılabilmiştir.