Diller

Fakülte Kurulu

F.Ü.İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Dekan

Prof.Dr.Gıyasettin ARSLAN

Üye

Prof.Dr.İsmail ERDOĞAN

Üye

Prof.Dr. Mehmet ERDEM

Üye

Prof.Dr.İskender OYMAK

Üye

Doç.Dr. Enes ERDİM

Üye

Doç.Dr.Ramazan IŞIK

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan SARITEPE

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Erkan YAR

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Sami KILIÇ

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Abdurrahman DAŞ

İlköğretim Din Kült ve Ahlak Bilgisi Öğr.Böl.Bşk.

Dr.Öğr.Üyesi Murat GÖKALP

 

 

 

 

Türkçe