Diller

Üst Menu

User menu

Akademik Personel

 

  1.     

Prof.Dr. Gıyasettin ARSLAN

 Temel İslam Bilimleri Bölümü   

 Tefsir ABD

     2.    Prof.Dr. H. Mehmet SOYSALDI  Temel İslam Bilimleri Bölümü  Tefsir ABD

  3.     

Prof.Dr. Erkan YAR

 Temel İslam Bilimleri Bölümü   

 Kelam ABD

     4.    Prof.Dr. Selim ÖZARSLAN  Temel İslam Bilimleri Bölümü  Kelam ABD

  5.     

Prof.Dr. İhsan SOYSALDI

 Temel İslam Bilimleri Bölümü     Tasavvuf ABD
     6.    Prof.Dr. Mehmet ERDEM   Temel İslam Bilimleri Bölümü   İslam Hukuku ABD

  7.     

Prof.Dr. İsmail ERDOĞAN  

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü  İslam Felsefesi ABD

  8.     

   Prof.Dr. İskender OYMAK   Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü   Dinler Tarihi ABD

  9.     

Prof.Dr. Sami KILIÇ  

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü  Dinler Tarihi ABD

 10.  

Prof.Dr. Adem TUTAR 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü   İslam Tarihi ABD

 11.  

 Yrd.Doç.Dr. Sıddık ÜNALAN 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü   İslam Tarihi ABD

 12.  

 Yrd.Doç.Dr. Hakan Öztürk 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü  İslam Tarihi ABD
    13.     Yrd. Doç. Dr. Sıtkı NAZİK   İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü   Türk İslam Edebiyatı ABD

 14.  

 Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÖZLİ    

 Temel İslam Bilimleri Bölümü   Arap Dili ve Belagati ABD

 15.  

 Doç.Dr. Enes ERDİM 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü    Arap Dili ve Belagati ABD
    16.     Yrd.Doç.Dr. Musa ERKAYA   Temel İslam Bilimleri Bölümü    Hadis ABD

 17.      

    Yrd. Doç.Dr. Ekrem YÜCEL  Temel İslam Bilimleri Bölümü  Hadis ABD

 18.  

Yrd.Doç.Dr. Erdoğan SARITEPE 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü     İslam Hukuku ABD
    19.    Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU  Temel İslam Bilimleri Bölümü   İslam Mezhepleri Tarihi ABD

 20.  

Yrd. Doç. Dr. Nesrişah SAYLAN 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü     Kur'anı Kerim ve Kıraât İlmi ABD

 21.  

Yrd.Doç.Dr. Necmettin TAN 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü    Felsefe Tarihi ABD

 22.  

Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin YILDIRIM 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü    Felsefe Tarihi ABD

 23.  

Doç.Dr. Ramazan IŞIK 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü     Dinler Tarihi ABD

 24.  

Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin KARATAŞ 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

 Dinler Tarihi ABD

 25.  

Yrd.Doç.Dr. Haydar DÖLEK 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü   Din Felsefesi ABD

 26.  

   Yrd.Doç.Dr. Enver DEMİRPOLAT  Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü   İslam Felsefesi ABD
    27.    Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GÜNEŞ   Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü    Din Sosyolojisi ABD

 28.  

Yrd. Doç. Dr. Tuncay KARATEKE 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü   Din Eğitimi ABD
    29.    Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DAŞ   İ.Ö. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü  İ.Ö. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ABD

 30.  

Yrd. Doç. Dr. Murat GÖKALP

  İ.Ö. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü   İ.Ö. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ABD
31.     Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞ Temel İslam Bilimleri Bölümü Kur'anı Kerim ve Kıraât İlmi ABD

 32.  

Öğr.Gör. İbrahim KAN 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü    Din Felsefesi ABD

 33.  

Uzman Mustafa KIRMIZIGÜL 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü   Türk İslam Edebiyatı ABD

 34.  

Arş.Gör. Esra GÜLENGÜL 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü     İslam Hukuku ABD

 35.  

Arş. Gör. Zuhal DAĞ   

 Temel İslam Bilimleri Bölümü   İslam Hukuku ABD

 36.  

Arş. Gör. İrfan KAYA    

 Temel İslam Bilimleri Bölümü  Arap Dili ve Belagati ABD
    37.    Arş. Gör. Ayşe MEYDANOĞLU    Temel İslam Bilimleri Bölümü    Arap Dili ve Belagati ABD
    38.    Arş. Gör. Tuğba Bayrak   Temel İslam Bilimleri Bölümü     Arap Dili ve Belagatı ABD
    39.    Arş. Gör. Emine ERDOĞAN   Temel İslam Bilimleri Bölümü    Hadis ABD
    40.    Arş.Gör. Cemal Ural   Temel İslam  Bilimleri Bölümü     Hadis ABD
    41.    Arş.Gör. Nisa GECEKUŞU      Temel İslam Bilimleri Bölümü   Kelam ABD
    42.    Arş. Gör. Zeynep A. SÜRMELİ  Temel İslam Bilimleri Bölümü  İslam Mezhepleri Tarihi ABD
    43.    Arş. Gör.Betül BAYKA   İslam Taihi ve Sanatları Bölümü  İslam Tarihi ABD
    44.   Arş. Gör.Dr. Rahime ÇELİK  İ.Ö. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü  Din Eğitimi ABD
    45.   Arş. Gör. İzzettin GÜNERİ  Temel İslam Bilimleri Bölümü  Tasavvuf ABD
46.  Arş. Gör. Muhammed DOĞAN  Temel İslam Bilimleri Bölümü  Tefsir ABD
             
       
       

 

 

Türkçe