Diller

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan YAR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU

Hadis Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi  Ekrem YÜCEL

Tefsir Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Gıyasettin ARSLAN

Kelam Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Erkan YAR

İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU

İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Mehmet ERDEM

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer ÖZLİ

Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı V.

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa TAŞ

Kur'anı Kerim ve Kıraât İlmi Anabilim Dalı Başkanı

 Dr.Öğr.Üyesi Nesrişah SAYLAN

 

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü (Akademik Personel)

Prof.Dr. Hacı Mehmet SOYSALDI

Tefsir Anabilim Dalı

Prof.Dr. Gıyasettin ARSLAN

Tefsir Anabilim Dalı

Arş.Gör.Muhammed DOĞAN

Tefsir Anabilim Dalı

 

Dr.Öğr.Üyesi Nesrişah SAYLAN

Kur'anı Kerim ve Kıraât İlmi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa TAŞ

Kur'anı Kerim ve Kıraât İlmi Anabilim Dalı

Arş.Gör. Ahmet YILMAZ

Kur'anı Kerim ve Kıraât İlmi Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Mehmet ERDEM

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan SARITEPE

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Zuhal DAĞ

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Arş.Gör. Esra GÜLENGÜL

İslam Hukuku Anabilim Dalı 

 

Prof.Dr. Erkan YAR

Kelam Anabilim Dalı

Prof.Dr. Selim ÖZARSLAN

Kelam Anabilim Dalı

Arş.Gör. Nisa GECEKUŞU

Kelam Anabilim Dalı

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Ekrem YÜCEL

Hadis Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Emine ERDOĞAN

Hadis Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Tahsin KAZAN

Hadis Anabilim Dalı

Arş.Gör. Cemal URAL

Hadis Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Alimoğlu SÜRMELİ

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. İhsan SOYSALDI

Tasavvuf Anabilim Dalı

Arş. Gör. İzzettin GÜNERİ

Tasavvuf Anabilim Dalı

 

Doç.Dr. Enes ERDİM

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer ÖZLİ

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr.Üyesi Ayşe MEYDANOĞLU

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Arş.Gör. İrfan KAYA

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Arş. Gör. Tuğba BAYRAK

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe