Diller

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Adem TUTAR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÖZTÜRK

İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Adem TUTAR

Türk İslam Edebiyatı Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Sıtkı NAZİK

Türk İslam Sanatları Tarihi  Anabilim Dalı Başkanı V.

Dr.Öğr.Üyesi Sıddık ÜNALAN

Türk Dini Musikisi Anabilim Dalı Başkan V.

Dr.Öğr.Üyesi Sıtkı NAZİK

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Akademik Personel)

Prof.Dr. Adem TUTAR

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Sıddık ÜNALAN

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÖZTÜRK

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Arş.Gör. Betül BAYKA

İslam Tarihi Anabilim Dalı

 

Dr.Öğr.Üyesi Sıtkı NAZİK

Türk İslam Edebiyatı Tarihi Anabilim Dalı

Uzm. Mustafa KIRMIZIGÜL

Türk İslam Edebiyatı Tarihi Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe