Diller

Ders Listesi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

ÖĞRETİM PLANI VE DERS İÇERİKLERİ  (PDF)

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI

I. YARIYIL (GÜZ)

II. YARIYIL (BAHAR)

DERS

KODU

OPT.

KODU

DERS ADI

T

U

K

E

DERS

KODU

OPT.

KODU

DERS ADI

T

U

K

E

İLH147

1940-1950

Arapça

14

12

20

 

İLH142

1205-1206

Arapça

14

12

20

 

                             

 

I. YIL

I. YARIYIL (GÜZ)

II. YARIYIL (BAHAR)

DERS

KODU

OPT

KOD

DERS ADI

T

U

K

E

DERS

KODU

OPT

KOD

DERS ADI

T

U

K

E

İLH145

1920-1930

Tefsir Tarihi ve Usulü

4

0

4

 

İLH108

1040-1207

Tefsir I

4

0

4

 

İLH135

1820-1830

Hadis Tarihi ve Usulü

4

0

4

 

İLH110

1050-1204

Hadis I

4

0

4

 

İLH139

1860-1870

Kuran Okuma ve Tecvid I

2

0

2

 

İLH144

1198-1199

İslam Tarihi I

4

0

4

 

İLH137

1840-1850

İslam İnanç Esasları

2

0

2

 

İLH134

1200-1201

Kuran Okuma ve Tecvid II

2

0

2

 

İLH143

1900-1910

Siyer

2

0

2

 

İLH136

1196-1197

İslam İbadet Esasları

2

0

2

 

İLH141

1880-1890

Osmanlı Türkçesi

2

0

2

 

İLH140

1202-1203

Türk İslam Sanatlar Tarihi

2

0

2

 

GSA121

1720-1800

Türk Din Musikisi (Nazariyatı)

2

0

2

 

AİT114

1190-1070

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. II

2

0

2

 

AİT115

1710-1790

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

2

0

2

 

TRD110

1180-1090

Türk Dili II

2

0

2

 

TRD109

1680-1770

Türk Dili I

2

0

2

 

YAB116

1011-1012

Yabancı Dil II

2

0

2

 

YAB117

1511-1512

Yabancı Dil I

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPL.

--

 

24

0

24

 

TOPL.

 

 

24

0

24

 

 

II. YIL

III. YARIYIL ( GÜZ )

IV. YARIYIL ( BAHAR )

DERS

KODU

OPT

KOD

DERS ADI

T

U

K

E

DERS

KODU

OPT

KOD

DERS ADI

T

U

K

E

İLH 227

2501-2521

Tefsir II

4

0

4

 

İLH 230

2001-2021

İslam Hukuk Usulü

3

0

3

 

İLH 229

2502-2522

Hadis II

4

0

4

 

İLH 232

2002-2022

Kelam Tarihi

3

0

3

 

İLH 231

2503-2523

İslam Hukukuna Giriş

2

0

2

 

İLH 234

2003-2023

Kuran Okuma ve Tecvid IV

2

0

2

 

İLH 233

2504-2524

Kuran Okuma ve Tecvid III

2

0

2

 

İLH 236

2004-2024

Arap Dili ve Edebiyatı II

2

0

2

 

İLH 235

2505-2525

Arap Dili ve Edebiyatı I

2

0

2

 

İLH 238

2005-2025

Din Sosyolojisi II

2

0

2

 

İLH 237

2506-2526

Din Sosyolojisi I

2

0

2

 

İLH 240

2006-2026

Din Psikolojisi II

2

0

2

 

İLH 239

2507-2527

Din Psikolojisi I

2

0

2

 

İLH 242

2007-2027

Din Eğitimi I

2

0

2

 

İLH 241

2508-2528

Felsefe Tarihi I

2

0

2

 

İLH 244

2008-2028

Felsefe Tarihi II

2

0

2

 

İLH 243

2509-2529

İslam Tarihi II

2

0

2

 

İLH 246

2009-2029

İslam Medeniyeti Tarihi

2

0

2

 

İLH 245

2511-2531

Mantık

2

0

2

 

İLH 248

2011-2031

Türk İslam Edebiyatı

2

0

2

 

TOPL.

--

 

24

0

24

 

TOPL.

 

 

22

0

22

 

 

III. YIL

V. YARIYIL ( GÜZ )

VI. YARIYIL ( BAHAR )

DERS

KODU

OPT

KOD

DERS ADI

T

U

K

E

DERS

KODU

OPT

KOD

DERS ADI

T

U

K

E

İLH373

3871

İslam Hukuku I

4

0

4

 

İLH376

3410

İslam Hukuku II

4

0

4

 

İLH375

3872

Sistematik Kelam I

4

0

4

 

İLH378

3420

İslam Mezhepleri Tarihi II

2

0

2

 

İLH377

3873

İslam Mezhepleri Tarihi I

2

0

2

 

İLH380

3430

Tasavvuf I

2

0

2

 

İLH379

3874

Kuran Okuma ve Tecvid V

2

0

2

 

İLH382

3440

Sistematik Kelam II

2

0

2

 

İLH381

3875

Din Eğitimi II

2

0

2

 

İLH384

3450

Kuran Okuma ve Tecvid VI

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

İLH386

3460

İslam Ahlak Esasları ve Fels.

2

0

2

 

ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER

İLH383

 

Hadis Tenkidi

2

0

2

 

İLH388

 

Kelam Metodolojisi

2

0

2

 

İLH385

 

Türk Halk İnanışları

2

0

2

 

İLH390

 

Dinler Arası İlişkiler

2

0

2

 

İLH387

 

Türk Kültür Tarihi

2

0

2

 

İLH392

 

Tarih Usul Ve Tenkidi

2

0

2

 

SEÇMELİ DERSLER

İLH389

 

Arapça Tasavvuf Metinleri

2

0

2

 

İLH394

 

Çağdaş İslam Huk. Problemleri

2

0

2

 

 

Felsefe ve Din İlişkisi

2

0

2

 

 

Eleştirel Felsefe

2

0

2

 

TOPL.

 

 

22

0

22

 

TOPL.

 

 

22

0

22

 

 

IV. YIL

VII. YARIYIL (GÜZ)

VIII. YARIYIL (BAHAR)

DERS

KODU

OPT

KOD

DERS ADI

T

U

K

E

DERS

KODU

OPT

KOD

DERS ADI

T

U

K

E

İLH447

4861

Bitirme Ödevi

0

2

1

 

İLH456

4402

Bitirme Ödevi

0

2

1

 

İLH449

4862

Tasavvuf II

2

0

2

 

İLH458

4403

Kuran Okuma ve Tecvid VIII

2

0

2

 

İLH451

4863

Kuran Okuma ve Tecvid VII

2

0

2

 

İLH460

4404

Hitabet ve Mesleki Uygulama

2

0

2

 

İLH453

4864

İslam Felsefesi Tarihi I

2

0

2

 

İLH462

4405

İslam Felsefesi Tarihi II

2

0

2

 

İLH455

4865

Din Felsefesi

2

0

2

 

İLH464

4406

Din Felsefesi II

2

0

2

 

İLH457

4866

Dinler Tarihi I

2

0

2

 

İLH466

4407

Dinler Tarihi II

2

0

2

 

İLH459

4867

Din Hizmetlerinde Reh.ve İlet.

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER

İLH461

 

Arapça Modern Metinler

2

0

2

 

İLH468

 

Tefsir Metinleri

2

0

2

 

İLH463

 

Karşılaştırmalı İslam ve Batı

Düşüncesi

2

0

2

 

İLH470

 

Din Felsefesinin Çağdaş Problemleri

2

0

2

 

İLH465

 

İlk Müslüman Türk Devletleri

2

0

2

 

İLH472

 

Günümüz İslam Ülkeleri

2

0

2

 

SEÇMELİ DERSLER

İLH467

 

Çağdaş İslam Akımları

2

0

2

 

İLH474

 

Türkiye’de Dini Akımlar

2

0

2

 

 

Bilim Tarihi ve Felsefesi

2

0

2

 

 

Çağdaş Türk Düşünürleri

2

0

2

 

TOPL.

 

 

20

2

21

 

TOPL.

 

 

18

2

19

 

 

Türkçe