Diller

İtilam Programı

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM), İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

Programın temel amacı; İlâhiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkanları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede;

  • Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkansızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmeleri,
  • Fırat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, uzaktan eğitim teknolojisinin imkanları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunularak ülkemizde yüksek öğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
  • Dinin temel esaslarına ve öz kaynaklarına dayanan dini bilginin; toplum bütünlüğü huzur ve güvenine katkıda bulunacak şekilde bu konuda istekli olanlara akademik yöntem ve duyarlıkla kazandırılması,
  • Programın uygulanması ile dini yüksek öğretim alanında yeni bilimsel araştırma, geliştirme açılımlarının ortaya çıkması, dini yüksek öğretimin gelişmesi,
  • Diğer yüksek öğretim kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar ile işbirliği ve tecrübe paylaşımının sağlanması,
  • Programa katılan öğrencilere, ilâhiyat ön lisans programlarında almış oldukları bilgileri ilâhiyat lisansı düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken onların sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi

gibi hususlar birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

Türkçe