Diller

İtilam Mezuniyet ve Diploma

 

  • Öğrencilerin Elazığ İLİTAM Programı mezunu olabilmeleri için programda yer alan bütün dersleri almış ve başarmış olmaları gerekir.
  • Programı başarıyla tamamlayanlara Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir. Diploma öğrencilere elden teslim edilir.
  • Bu esaslarda yer almayan hususlarda Fırat Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine ve  senato kararlarına göre işlem yapılır.
Türkçe