Diller

İlitam Akademik Personel

 1.     

Prof.Dr. Gıyasettin ARSLAN

 Temel İslam Bilimleri Bölümü   

 Tefsir ABD

     2.

   Prof.Dr. Hacı Mehmet SOYSALDI

 Temel İslam Bilimleri Bölümü

 Tefsir ABD

  3.     

Prof.Dr. Erkan YAR

 Temel İslam Bilimleri Bölümü   

 Kelam ABD

     4.

   Prof.Dr. Selim ÖZARSLAN

 Temel İslam Bilimleri Bölümü

 Kelam ABD

  5.     

Prof.Dr. İhsan SOYSALDI

 Temel İslam Bilimleri Bölümü   

 Tasavvuf ABD

     6.

   Prof.Dr. Mehmet ERDEM 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü 

 İslam Hukuku ABD

  7.     

Prof.Dr. İsmail ERDOĞAN  

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 İslam Felsefesi ABD

  8.     

   Prof.Dr. İskender OYMAK 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

 Dinler Tarihi ABD

  9.     

Prof.Dr. Sami KILIÇ  

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 Dinler Tarihi ABD

 10.  

Prof.Dr. Adem TUTAR 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 

 İslam Tarihi ABD

11.

   Doç. Dr. Ramazan IŞIK

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

Dinler Tarihi ABD

12.

   Doç. Dr. Enes ERDİM

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

Arap Dili ve Belagati ABD

 13.  

 Yrd.Doç.Dr. Sıddık ÜNALAN 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 

 İslam Tarihi ABD

 14.  

 Yrd.Doç.Dr. Hakan Öztürk 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

 İslam Tarihi ABD

    15.

    Yrd. Doç. Dr. Sıtkı NAZİK 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 

 Türk İslam Edebiyatı ABD

 16.  

 Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÖZLİ    

 Temel İslam Bilimleri Bölümü 

 Arap Dili ve Belagati ABD

    17.

    Yrd.Doç.Dr. Musa ERKAYA 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü  

 Hadis ABD

 18.      

    Yrd. Doç.Dr. Ekrem YÜCEL

 Temel İslam Bilimleri Bölümü

 Hadis ABD

 19.  

Yrd.Doç.Dr. Erdoğan SARITEPE 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü   

 İslam Hukuku ABD

    20.

   Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU

 Temel İslam Bilimleri Bölümü 

 İslam Mezhepleri Tarihi ABD

 21.  

Yrd. Doç. Dr. Nesrişah SAYLAN 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü   

 Kur'anı Kerim ve Kıraât İlmi ABD

 22.  

Yrd.Doç.Dr. Necmettin TAN 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

  Felsefe Tarihi ABD

 23.  

Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin YILDIRIM 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

  Felsefe Tarihi ABD

 24.  

Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin KARATAŞ 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

 Dinler Tarihi ABD

 25.  

Yrd.Doç.Dr. Haydar DÖLEK 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Felsefesi ABD

 26.  

   Yrd.Doç.Dr. Enver DEMİRPOLAT

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

 İslam Felsefesi ABD

    27.

   Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman GÜNEŞ 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

  Din Sosyolojisi ABD

 28.  

Yrd. Doç. Dr. Tuncay KARATEKE 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

 Din Eğitimi ABD

    29.

   Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DAŞ 

 İ.Ö. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

 İ.Ö. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ABD

 30.  

Yrd. Doç. Dr. Murat GÖKALP

  İ.Ö. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 

 İ.Ö. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ABD

31.

    Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kur'anı Kerim ve Kıraât İlmi ABD

32.

  Yrd. Doç. Dr. Zuhal DAĞ   

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

 İslam Hukuku ABD

33.

  Yrd. Doç.Dr. Dr. Ayşe MEYDANOĞLU  

 Temel İslam Bilimleri Bölümü  

 Arap Dili ve Belagati ABD

34.

  Yrd. Doç. Dr. Emine ERDOĞAN 

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis ABD

35.

   Yrd. Doç. Dr. Zeynep Alimoğlu SÜRMELİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Mezhepleri Tarihi ABD

 36.  

Öğr.Gör. İbrahim KAN 

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

  Din Felsefesi ABD

 37.  

Uzman Mustafa KIRMIZIGÜL 

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 

 Türk İslam Edebiyatı ABD

   38.

   Arş. Gör.Dr. Rahime KAVAK

 İ.Ö. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

 Din Eğitimi ABD

 39.  

Arş.Gör. Esra GÜLENGÜL 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü  

  İslam Hukuku ABD

 40.  

Arş. Gör. İrfan KAYA    

 Temel İslam Bilimleri Bölümü

 Arap Dili ve Belagati ABD

    41.

   Arş. Gör. Tuğba Bayrak 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü   

 Arap Dili ve Belagatı ABD

    42.

   Arş.Gör. Cemal Ural 

 Temel İslam  Bilimleri Bölümü  

  Hadis ABD

    43.

   Arş.Gör. Nisa GECEKUŞU    

 Temel İslam Bilimleri Bölümü

  Kelam ABD

    44.

   Arş. Gör.Betül BAYKA

  İslam Taihi ve Sanatları Bölümü

 İslam Tarihi ABD

    45.

  Arş. Gör. İzzettin GÜNERİ

 Temel İslam Bilimleri Bölümü

 Tasavvuf ABD

46.

 Arş. Gör. Muhammed DOĞAN 

 Temel İslam Bilimleri Bölümü

 Tefsir ABD

       

 

 

Türkçe