Diller

Fakülte Dergisi Sayı-4

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 1999 SAYI: 4

REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY OF FIRAT UNIVERSITY 1999 ISSUE: 4

İçindekiler / Contents

Doç.Dr. H. Mehmet SOYSALDI

   Muhammed Ferid Vecdi, Tefsiri Ve Tefsirdeki Metodu

Doç. Dr. Fikret KARAMAN

   Çağımızdaki İtikadi Sapmalar Ve Kelâmî Çözümler

 Yrd.Doç.Dr. Temel YEŞİLYURT

   Teolojik Söylemde Sembolik Öğelerin Yeri

 Yrd. Doç. Dr. Ramazan HURÇ

   Çanakkale Savaşlarının Manevi Yönü

 Yrd. Doç. Dr. Sıddık ÜNALAN

   Kuran-ı Kerim’de İnsan Motifi

 Yrd. Doç. Dr. Cevdet KİLIÇ

   Felsefe Din, Vahiy Akıl İlişkisi Bağlamında Din Kavramı Ve Günümüz Din Toplum İlişkileri

 Yrd.Doç.Dr. Adem TUTAR

   Hazret-i Muhammed (S.A.V.) Ve Sabır

 Doç.Dr. H. Mehmet SOYSALDI

   Kura’n-ı Kerim’i Nasıl Okumalıyız?

 Yrd.Doç.Dr. Temel YEŞİLYURT

   “Tanrı Vardır” İfadesinin Mantıkî Statüsü

 Dr. Yahya Mustafa KESKİN

   Turhal, Yeşilyurt Ve Sulusaray ilçelerinde Halk Dindarlığının Bir Boyutunu     Oluşturan Ziyaret, İnanç Ve Uygulamaları

Dr. Erkan YAR

   Müslüman Düşüncesinde Olağanüstülük

 Arş.Gör. Bilal YILDIRIM

   Bilgi Toplumunda Öğretmenlerin Bilgi Liderliği Rolündeki Değişmeler

 Uzm. Necati KANTER

   Vahiy, Risalet ve Şiir

 Yrd.Doç.Dr. Temel YEŞİLYURT

Postmodernizmin Teolojik Anlamı

 Yrd.Doç.Dr. Temel YEŞİLYURT

Bilim ve Teoloji (İkilemsiz Bir Bakış Açısı)

 Dr. Selim ÖZARSLAN

İbn-i Sînâ’da Ölümsüzlük /Hulûd Problemi ve Mead’ı Anlamasına Olan Etkisi

 Dr. Selim ÖZARSLAN

   İman

 Yrd.Doç. Dr. Temel YEŞİLYURT

   Kitap Tanıtımı

 Prof.Dr. Şaban KUZGUN

   Hristiyan Misyonerlerin Türk-İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri

 Doç.Dr.H. Mehmet SOYSALDI

   Kur’an’ın Tercemesi ile İbadet

 

 

  

Türkçe