Diller

Fakülte Dergisi Sayı-9/1

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2004 SAYI: 9-1

REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY OF FIRAT UNIVERSITY 2004 ISSUE: 9-1

İçindekiler / Contents

Doç. Dr. Temel YEŞİLYURT

   Kur’an’da Bilgi

Yrd. Doç. Dr. İsmail ERDOĞAN

   Armeios Oğlu Er Hikâyesi Bağlamında Platon’un Ölümden Sonraki Hayat İle İlgili Görüşlerinin Dinî ve Felsefî Analizi

Yrd. Doç. Dr. Cevdet KILIÇ

   Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi

 Dr. Enver DEMİRPOLAT

   Benu Musa (Şakiroğulları)’nın İlmî ve Felsefî Etkinlikleri

 Dr. Mehmet KOÇER

   Bolşevik İhtilali Sonrasında Afganistan Üzerinde İngiliz-Rus Mücadelesi

 Arş. Gör. Ahmet DOĞAN

   Hüsn ü Aşk’ta Sembolik Anlatım

 Abdülcelil ŞELEBİ, Çev. Yrd. Doç.Dr. Gıyasettin ARSLAN

   Batinî Tefsirin Doğuşu ve Nedenleri

 Abdullah EL-KHATİP, Çev. Dr. Ramazan IŞIK

   Kur’an’da Kudüs

 

 

Türkçe