Diller

Fakülte Dergisi Sayı-10/2

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2005 SAYI: 10-2
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY OF FIRAT UNIVERSITY 2005 ISSUE: 10-2
İçindekiler / Contents
Doç. Dr. Adil BEBEK
Doç.Dr. Erkan YAR
Dr. Mehmet ULUCAN
Dr. Birol AZAR
Dr. Abdurrahman GÜNEŞ
Mazin HENİYEH, Notlar ekleyerek çev. Dr. Mehmet ERDEM
 R. B. BUCKLEY, Çev. Dr. Mehmet ATALAN
Türkçe