Diller

Fakülte Dergisi-12/1

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2007 SAYI: 12-1
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY OF FIRAT UNIVERSITY 2007 ISSUE: 12-1 
İçindekiler / Contents
Doç.Dr. Gıyasettin ARSLAN
 Yrd.Doç.Dr. Anzavur DEMİRPOLAT
 Yrd.Doç.Dr. Candemir DOĞAN
 Yrd.Doç.Dr. Tahsin DELİÇAY
 Dr. İbrahim KAPLAN
 Mustafa KIRKIZ
 Dr. James ROBSON Çev. Dr. Musa ERKAYA
 
Türkçe