Diller

Fakülte Dergisi Sayı-13/2

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2008 SAYI: 13-2
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY OF FIRAT UNIVERSITY 2008 ISSUE: 13-2 
İçindekiler / Contents
Doç.Dr. Gıyasettin ARSLAN
 Doç.Dr. İsmail KÖKSAL
 Yrd.Doç.Dr. Cevdet KILIÇ
 Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇOG
 Yrd.Doç.Dr. Sıddık ÜNALAN & Arş. Gör. Hakan ÖZTÜRK
 Dr. Ali ALBAYRAK
 Dr. Cemil ORUÇ
 Dr. Erdoğan SARITEPE
 Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ
 Dr. Hüseyin Emin SERT
 Dr. Murat SERDAR
 Dr. Musa ERKAYA
 Dr. Mustafa ÖNDER
 Dr. Mustafa ÜLGER
 Dr. Veysel ÖZDEMİR
 Dr. Yavuz DEMİRTAŞ
 Ahmet İÇLİ
 Mehman ZEYNALLI
 Dr. Yavuz DEMİRTAŞ
 Yrd.Doç.Dr. Cevdet KILIÇ
 Kawsar H. Kouchok / Çev: Dr. Cemil ORUÇ
 Selman Nasr ed-Dâye / Çev: Zühal DAĞ-Esra GÜLENGÜL-Mümine ARSLAN-Ayşe GEZE
 Fârâbî / Çev: Yrd.Doç.Dr. Cevdet KILIÇ
 
 
 
Türkçe