Diller

Fakülte Dergisi Sayı-16/1

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2011 SAYI: 16-1
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY OF FIRAT UNIVERSITY 2010 ISSUE: 16-1 
İçindekiler / Contents
 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR
 Doç. Dr. İsmail ERDOĞAN
 Doç. Dr. Mehmet ATALAN
 Doç. Dr. Veli ATMACA
 Yrd. Doç. Dr. Erdal YILDIRIM
 Dr. Enes ERDİM
 Dr. Erdoğan SARITEPE
 Dr. Haydar DÖLEK
 Dr. Hüsamettin YILDIRIM
 Dr. Mustafa KIRKIZ
 Dr. Muzaffer ÖZLİ
 Dr. Necmettin TAN
 Dr. Hüsamettin YILDIRIM
 ►Çeviri 
James ROBSON Çeviri: Yrd. Doç. Dr. Musa ERKAYA
 Robert T. LEHE Çeviri: Dr. Hüsamettin YILDIRIM
  
 
 


Türkçe