Diller

Fakülte Dergisi Sayı-17/2

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 SAYI: 17-2
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY OF FIRAT UNIVERSITY 2012 ISSUE: 17-2 
İçindekiler / Contents
 
 Doç. Dr. Asım YAPICI
 Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
 Doç. Dr. Nuri TUĞLU
 Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAĞLIOĞLU        
 Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKBAŞ
 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer TAN            
 Yrd. Doç. Dr. Saffet KARTOPU
 Yrd. Doç. Dr. Yıldız KIZILABDULLAH                                            
 Yrd. Doç. Dr. Adem KORUKCU- Yrd. Doç. Dr. H. Yusuf ACUNER
 Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 
 Mahmut AVCI                                                                               
 Zekeriya AKMAN
Türkçe