Diller

Sayı 22-1

Dış Kapak

Hakem Danışma Kurulu

İç Kapak

İÇİNDEKİLER
► Makaleler
__________________________________
Gıyasettin ARSLAN
TEFSİRİN HEDEF VE SINIRLARI AÇISINDAN KEŞŞAF TEFSİRİ [1-23]

Kamil ÇAKIN
PEYGAMBERİMİZE BÜYÜ YAPILMASI İLE İLGİLİ RİVAYETLER (İDEOLOJİ İLE
REALİTENİN ÇATIŞMA ALANINA BİR ÖRNEK [25-54]

Recep TUZCU
FIKHİ VE SİYASİ İHTİLAFLAR BAKIMINDAN İBN ABBAS'IN ASABE RİVAYETİNİN
SENED VE METİN AÇISINDAN TAHLİLİ [55-82]

Ousama EKHTIAR-Eyüp SEVINÇ
MODERN ARAP ŞİİRİNDE MEDRESETÜ’D-DİVAN’IN TEORİ VE PRATİĞİ
ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER [83-101]

Alparslan KARTAL
EL-İLELU’L-MÜTENAHİYE ÖZELİNDE İBNU’L-CEVZÎ’NİN BAZI METİN TENKİDİ
UYGULAMALARI [103-115]

Sıddık ÜNALAN
KARAMANOĞLU BEYLİĞİ’NİN SOSYAL-KÜLTÜREL VE DİNÎ HAYATI [117-152]

Yavuz DEMİRTAŞ
HARPUT MÜZİĞİ GÜFTELERİNE DAİR BAZI TESPİT VE DÜŞÜNCELER [153-164]

Ayşe MEYDANOĞLU- Muzaffer ÖZLİ
İBN HİŞAM EL-ENSÂRÎ’NİN KUR’ÂNÎ DELİLLERLE İSTİŞHÂD YÖNTEMİ [165-181]

Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ- Ahmet BAĞLIOĞLU
EŞARÎ GELENEKTE KERRÂMİYYE TENKİDİ: İBN FÛREK, BAĞDÂDÎ VE İSFERÂYÎNÎ
ÖRNEĞİ [183-211]

Emine ERDOĞAN
TAKRÎRÎ SÜNNETLE TEÂRUZ HALİNDEKİ KAVLÎ SÜNNET -LÂ SALÂTE Lİ CÂRİ’LMESCİD İLLÂ Fİ’L-MESCİD- RİVÂYETİNE AİT SENEDLERİN KRİTİĞİ I [213-241]

Zuhal DAĞ
İSLAM HUKUKUNDA ŞAHSİ GAYENİN AKİTLERİN HUKUKİ SONUÇLARINA ETKİSİ
ÜZERİNE HANEFÎ VE ŞÂFİÎ MEZHEPLERİ ÖZELİNDE BİR İNCELEME [243-270]

Nusret TAŞ- Haydar DÖLEK
X. YÜZYILIN BİLİMLER AKADEMİSİ: İHVÂN-I SAFÂ TEŞKİLATI [271-286]

Türkçe