Diller

YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN/BÖLÜMDEN DERS ALMA

Duyuru için tıklayınız. 

 

Dilekçe için tıklayınız.

 

Düzeltme: Dilekçede belirtilen Dr. Arş. Gör. Esra Gülengül ile Arş. Gör. Muhammed Doğan'ın e-mail adresleri sehven yanlış yazıldığından dilekçede yer alan mail adreslerini değil, aşağıda yer alan adresleri göz önüne alınız. 

 

Dr. Arş. Gör. Esra Gülengül: egulengul@firat.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Doğan: muhammed.dogan@firat.edu.tr

 

Türkçe