Diller

HAZIRLIK SINIFLARI DERS KİTAPLARI

Hazırlık sınıflarında okutulacak dersler ve ders kitapları aşağıdaki gibidir.

1. DERSİN ADI: NAHİV

Okutulacak kitaplar: - el-Kavâidu'l-Müşeccia (Nahiv 1)

                                  - el-Kavâidu'l-Müşeccia (Nahiv 2)

                                  - el-Kavâidu'l-Müşeccia (Nahiv 3)

2. DERSİN ADI: SARF

 Okutulacak kitaplar: - el-Kavâidu'l-Müşeccia (Sarf 1)

                                   - el-Kavâidu'l-Müşeccia (Sarf 2)

3. DERSİN ADI: KIRAAT

Okutulacak kitaplar: - el-Kavâidu'l-Müşeccia (Kıraat 1)

                                   - el-Kavâidu'l-Müşeccia (Kıraat 2)

4. DERSİN ADI: MUHADESE

Okutulacak kitaplar: - el-Arabiyye Beyne Yedeyk 1

                                  - el-Arabiyye Beyne Yedeyk 2

5. DERSİN ADI: İSTİMA'

Okutulacak kitaplar: - el-Kavâidu'l-Müşeccia (İstima' 1)

                                   - el-Kavâidu'l-Müşeccia (İstima' 2)

6. DERSİN ADI: ARAP DİLİ FONETİĞİ

Herhangi bir tecvid kitabı kullanılabilir.

NOT: Birinci hafta harflerin tanıtımı ve Arapçada kullanılan bazı kelimeler ve önemli kalıpları ihtiva eden akıllı defter kullanılacaktır. Derste, okutulacak bu defter tanıtılacaktır.

 

Türkçe