Diller

2020-2021 Güz Yarı Yılı Eğitim Öğretim Plan ve Modelleri

2020-2021 Güz Yarı Yılında Sağlık Alanında eğitim veren Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Veteriner Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Karma Eğitim Modeli, diğer tüm birimlerde %100 Uzaktan Eğitim Modeli uygulanacaktır. Karma Eğitim Modeli uygulanacak birimlerdeki ders/sınıf/öğrenci/zaman/sınav planlamaları, ilgili birimler tarafından yapılacak ve bölüm web sayfalarından duyurulacaktır.

Türkçe