Diller

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ ve Rektör Yardımcılarının Fakültemiz Ziyareti

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş 01.02.2021’de rektör yardımcıları ile birlikte Fakültemizi ziyaret etti. Dekanlıkta yapılan toplantıda rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitelerde sağlık, adalet ve ilahiyat birimlerinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Dini konularda samimiyet ve ciddiyete vurgu yaparak asılsız, gelenekten yoksun, dayanaksız görüş ve düşüncelerden uzak durulmasını istedi. İlahiyat hocalarının verdikleri ders, seminer, konferans vb. etkinliklerde sosyal medyaya malzeme olmaktan kaçınmalarını istedi. Sayın Rektör, İlahiyat fakültesi binasının Harput yerleşkesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Dekan Prof. Dr. Gıyasettin Arslan da sayın rektörümüze yaptığı nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederek, ilahiyat fakültesine gereken ilgi ve alakayı gösterdiği için memnuniyet ve şükranlarını arzetti. Daha sonra fakültenin fiziki ve akademik durumu hakkında kısa bir sunumda bulundu. Toplantıya dekan yardımcıları ile fakülte sekreteri de iştirak etti.